20.02.2018: 1 Mos 32,24-30

24 Jakob var alene tilbake. Og en mann kjempet med ham helt til det grydde av dag. ...


Kilde: www.bibel.no