Formiddagstreff

Følgende datoer er tenkt formiddagstreff i vårsemesteret 2016:
25 januar, 29 februar, 14 mars, 25 april, 30 mai

FORMIDDAGSTREFF –                                                                                 
En mandag i måneden er det formiddagstreff. Som oftest er vi på menighetshuset på Gjerøy, men andre steder kan også være aktuelt
Vi starter kl. 12.30. Dette er et treff med mye prat og samtale mens vi spiser sammen.
Litt sang og musikk hører med, litt opplesning, en enkel utlodning og kanskje en liten ”bordkonkurranse”.

Kontaktperson: Finn-Tore Eivik tlf. 41674270, f-teivik@online.no

 

07.12.2015