Julesalg/basar

JULESALG/BASAR

GJERØY
Lørdag 29 november var det julesalg på menighetshuset på Gjerøy
Det var salg av mat, diverse håndarbeid, lodd, tombola og åresalg
Det første adventslys ble tent. Ragnhild Monsen leste ""De små armane" av "Ajax" (Andreas Jacobsen)
Takk til alle som var med og bidro på forskjellige vis
Det kom inn ca kr. 27000,-

ENGSETH
Søndag 30 november var det julebasar på Engseth.
Først var det en samling i kirkesalen med sang og tenning av adventslys
Konfirmanter bidro med tekstlesning. Tone H Olsen leste betraktningen "Kjært barn har mange navn" av Knut Grønvik
Så ble det salg av diverse håndarbeid, mat lodd og åresalg. Også i år var det loddsalg på flotte kransekaker.
Takk til alle som har bidratt med loddsalg, gevinster, ordnet med mat m.m. slik at også dette året kunne bli julebasar på Engseth
Det kom inn ca. kr. 15 500,-

Bilde: Flott kake til utlodning på Gjerøy. Laget av Ilya Korneev

07.12.2015