Barneklubb

BARNEKLUBB –

Samles en lørdag i måneden fra kl. 13.00 på menighetshuset på Gjerøy.

Matlaging, sang/musikk, andakt.

Kontaktperson: Solgun G. Storhaug, tlf.75097686

22.11.2015