Ungdomssamling, Gjerøy

UNGDOMSSAMLING –
Fra 5 klasse. Ungdomssamling er stort sett annenhver fredag fra kl. 19.30
På menighetshuset på Gjerøy. Spill, samtale, salg av  pizza, brus m.m, andakt, konkurranse
Kontaktperson: Finn-Tore Eivik tlf.41674270, f-teivik@online.no

Vi har nå hatt siste ungdomssamling før jul

Planlagte ungdomssamlinger etter nyttår er:
Januar: 22 og 29
Februar: 12 og 26
Mars: 11

April: 8 og 22
Mai: 24
Juni 10

 

15.11.2015